درحال بارگذاری ball

فرآورده های مشتق از پلاسما

  • درمان آرا بین سال های 1383 الی 1386، 5 مرکز پلاسمافرزیس تأسیس نمود، 2 مرکز دیگر در سال 1388 اضافه نمود و تا سال 1399 تعداد این مراکز در تهران و مناطق اطراف آن به 10 مرکز رسید، لازم به ذکر است کلیه این مراکز جهت اخذ تأییدیه GMP به تأیید مقامات ایرانی و آلمانی رسیده است.
  • ارسال پلاسمای اهدایی جمع آوری شده به پالایشگرها و پس از آن فرآورده های مشتق از پلاسما تولید شده و به ایران باز می گردد.
  • داروهای مشتق از پلاسما و داروهای بیولوژیک بطور عمده در زمینه های ایمینولوزی بالینی، خون شناسی و مراقبت های ویژه برای بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.