درحال بارگذاری ball

“وبینار “پیشرفت های جدید در مدیریت آلرژی به پروتئین شیر گاو

فرم ارزشیابی وبینار

همکاران محترم شرکت کننده، ضمن عرض سلام و خيرمقدم خواهشمند است به منظور بهبود برنامه های علمی و اجرایی وبینار " پیشرفت های جدید در مدیریت آلرژی به پروتئین شیر گاو" 29/2/1400، به پرسش های زير پاسخ دهيد

مشخصات پاسخ گویان
جنسیت(Required)
محل کار(Required)

ب) نحوه برگزاری
کسب اطلاعات جدید(Required)
کسب مهارت های کلیدی و ارتقای سطح طبابت(Required)
کسب امتیاز بازآموزی(Required)
حل مشکلات بیماران(Required)
توصیه همکاران(Required)
الف) انگیزه شما از شرکت در این وبینار(نیاز سنجی):

تاريخ برگزاری(Required)
زمان بندی سخنرانان(Required)
نحوه اداره کنفرانس(Required)
فيلم پخش شده در کنفرانس(Required)
کيفيت پلتفرم کنفرانس(Required)
نحوه اطلاع رسانی جهت حضور در کنفرانس(Required)
دسترسی آسان به فضای وبینار(Required)
نحوه ثبت نام(Required)
پ) کيفيت علمی کنفرانس:

بار علمی مقالات سخنرانان ايرانی(Required)
پرسش و پاسخ ها(Required)
ت) ارائه سخنرانی ها:

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﮐﺰﻟﻮ(Required)
دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮھﻤﻨﺪ(Required)
دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ(Required)
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺗﻮﮐﻞ(Required)
ث) ميزان استفاده شما از مطالب ارائه شده در کنفرانس:(Required)
خ) آيا در وبینار بعدی شرکت خواهيد کرد؟(Required)
با تشکر از نظرات شما، تلاش خواهیم کرد که نظرات ارزنده شما در برنامه های آتی اعمال شود.