درحال بارگذاری ball
xxlarge

ریسورس جونیور چگونه به رشد کودکان کمک می‌کند؟‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این محصول، دارای مقادیر متعادلی از مواد مغذی می باشد که از این طریق به رشد، تکامل و تقویت سیستم ایمنی کودک شما کمک می‌کند. ‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌در ادامه به برخی از ویژگی‌های مهم ریسورس جونیور می‌پردازیم: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌کالری قابل تنظیم مطابق با نیاز کودک ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌نسبت مناسبی از پروتئین وی به کازئین، برای افزایش جذب و کمک به وزن‌گیری کودک ‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌‌‌‌ ‌‌‌‌غنی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌DHA‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌برای کمک به رشد مغز و بینایی کودک ‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌MCT‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای جذب راحت‌تر و تامین سریع انرژی ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌‌‌ ‌‌‌‌دارای‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌۲۷ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوع ویتامین و ماده معدنی برای کمک به رشد و تقویت سیستم ایمنی کودک
‌‌‌‌‌‌‌‌-‌‌‌ ‌‌‌‌ترکیبی منحصربه‌ فرد از پری‌بیوتیک‌ها و پروبیوتیک‌ها برای عملکرد بهتر دستگاه گوارش و تقویت سیستم ایمنی ‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌‌‌‌ ‌‌‌‌فاقد لاکتوز و گلوتن
‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌‌‌‌ ‌‌‌‌اسمولاریته پایین برای تحمل گوارشی بهتر
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریسورس جونیور با داشتن این ویژگی‌ها، می‌تواند کودک شما را به مسیر مناسب رشد هدایت کند.