درحال بارگذاری ball

افزایش دوبرابری نیاز بیماران به محصولات ایمونوگلوبولین های چند ظرفیتی (IG)

 بر اساس گزارش مرکز تحقیقات بازاریابی در نشست ماه گذشته کنگره بین المللی انجمن پروتئین های درمانی پلاسما (IPPC) ، در آمریکا و استرالیا نیاز بیماران به محصولات ایمونوگلوبولین های چند ظرفیتی (IG) بین سال های 2011 تا 2020 بیش از دو برابر شده است. مصرف سرانه سالانه ایمونوگلوبولین داخل وریدی (IVIG) و ایمونوگلوبولین زیر جلدی (SCIG)  تا سال 2020 در هر یک میلیون نفر در ایالات متحده و استرالیا به ترتیب از 330 و 250 کیلوگرم فراتر رفته است.

در اوایل سال 2020 قبل از شیوع بیماری کووید19 سه منطقه آمریکای شمالی، اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه به ترتیب میزان  %48، %25 و 20% از مصرف جهانی ایمونوگلوبولین های چند ظرفیتی (IG) را تشکیل داده اند.

آخرین اخبار ما