درحال بارگذاری ball

افزایش ظرفیت پالایش پلاسما در اروپا

براساس جدیدترین گزارش کمپانی گریفولز پس از تکمیل مالکیت بیوتست، این کمپانی در حال حاضر مالکیت و مسئولیت اداره بزرگترین شبکه خصوصی مراکز جمع آوری پلاسما در اروپا را داراست.

تعداد مراکز جمع آوری پلاسما این کمپانی 87 مرکز است که مشتمل بر 58 مرکز متعلق به گریفولز و 29 مرکز متعلق به بیوتست است. طبق گزارش این کمپانی، پس از ادغام با بیوتست ظرفیت پالایش سالانه 20 میلیون لیتر پلاسمای ترکیبی را دارد.

منبع: اخبار جهانی پلاسما

آخرین اخبار ما