درحال بارگذاری ball

تأثیر منفی بیماری همه گیر کوید 19 بر صنعت پلاسما

بر اساس گزارش شرکت CSL Behring  پلاسمای جمع آوری شده طی یک سال اخیر، 24 درصد بیشتر از میزان پلاسمای جمع آوری شده در سال قبل تر بوده است و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد رشد میزان فروش محصولات ایمونوگلوبولین و آلبومین باشیم. طبق اظهارات مدیران ارشد این شرکت، بیماری همه گیر کوید 19 شرکت های فعال در صنعت پلاسما را از رشد پیش بینی شده دو سال عقب انداخت و منجر به دستیابی به رشد مذکور با صرف منابع بیشتر شده است.

 

منبع: اخبار جهانی پلاسما

آخرین اخبار ما