درحال بارگذاری ball

روز جهانی سرطان

 سرطان یکی از بیماری های شایع در جهان است و سالانه افراد زیادی به این بیماری مبتلا می شوند، از این رو 4 فوریه مصادف با 15 بهمن ماه به عنوان روز جهانی سرطان با هدف آموزش و بالا بردن آگاهی درباره سرطان و نجات میلیون ها انسان از مرگ های قابل پیشگیری، انتخاب و نام گذاری شده است.

برخی سرطان‌ها عوامل ژنتیکی دارند و از این رو از کنترل ما خارج‌اند، با این حال تعداد زیادی از انواع سرطان‌ در نتیجه عوامل محیطی و سبک زندگی ناسالم ایجاد می شوند. مطالعات جدید نشان می دهد بسیاری از سرطان ها با سبک زندگی سالم یعنی مصرف مواد غذایی سالم، عدم مصرف مواد غذایی ناسالم، عدم استفاده از دخانیات و مشروبات الکلی و داشتن تحرک قابل اجتناب هستند.

آخرین اخبار ما