درحال بارگذاری ball

روز جهانی غذا 2021

بیست و چهارم مهر ماه، برابر با شانزدهم اکتبر، روز جهانی غذاست. این روز به افتخار تأسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود.

 هر ساله حدود ۱۵۰ کشور جهان روز جهانی غذا را برای توجه جهانی به سایه سیاه فقر و گرسنگی گرامی می‌دارند.

هدف سازمان فائو، بالا بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی است. مبارزه با سوءتغذیه با ارائه اطلاعات لازم به کشورهای مختلف، از دیگر اهداف فائو است که منجر به افزایش بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه در جهان شده است.

آخرین اخبار ما