درحال بارگذاری ball

کاهش حجم پلاسمای جمع آوری شده در سال 2020 در سراسر جهان

طبق بررسی های انجام شده توسط مرکز تحقیقات بازاریابی، از مجموع 2/38 میلیون لیتر پلاسمای سورس و استحصالی از خون اهداکنندگان قاره آمریکا که در سال 2020 جهت پالایش به آمریکای شمالی ارسال شد، 29 درصد بیشتر از نیاز آن منطقه برای رسیدن به خودکفایی بوده است.

در حالی که برعکس این قضیه در اروپا رخ داده و میزان 3/8 میلیون لیتر پلاسمای جمع آوری شده مشتمل بر پلاسمای سورس و استحصالی از خون اهداکنندگان در سال 2020، حتی 40 درصد کمتر از نیاز این قاره به پلاسما جهت خودکفایی بود. بر اساس تخمین ها علاوه بر رقم مذکور می بایستی میزان 4/3 میلیون لیتر دیگر پلاسما در سال 2020 جمع آوری شود تا اروپا در تأمین پلاسمای مورد نیاز به خودکفایی برسد. در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه (که کشور چین تقریباً سه چهارم آن را تشکیل می دهد) میزان پلاسمای جمع آوری شده 3/11 میلیون لیتر بوده که 16 درصد کمتر از میزان پلاسمای مورد نیاز جهت خودکفایی است. بطور کلی پلاسمای جمع آوری شده در سال 2020 در سراسر جهان 8/58 لیتر بوده و نسبت به سال 2019 که این حجم 68 میلیون لیتر بوده است کاهش 14 درصدی داشته است.

آخرین اخبار ما