درحال بارگذاری ball

4-8 اکتبر، هفته جهانی آگاهی بخشی در مورد پلاسما

هدف از نام گذاری این هفته :

  • افزایش آگاهی جهانی در خصوص جمع آوری پلاسما
  • اهمیت اهدای پلاسما جهت حفظ و بهبود کیفیت زندگی
  • افزایش آگاهی در مورد داروهای نجات بخش مشتق از پلاسما

آخرین اخبار ما