درحال بارگذاری ball

افزایش میزان تولید پلاسمای مراکز شرکت گریفولز

رشد 4 درصدی تولید پلاسما

بر اساس گزارش انجمن جهانی پروتئین های درمانی پلاسما، میزان پلاسمای جمع آوری شده توسط مراکز شرکت گریفولز در سال 2021، رشد 4 درصدی داشته در حالی که پلاسمای تولیدی دیگر شرکت ها در سال 2021 با کاهش 4 درصدی مواجه بوده است.

این روند صعودی در سه ماهه اول سال 2022 با افزایش اهدای پلاسما در مراکز این شرکت تسریع گشته است، تا حدی که میزان اهدای پلاسما در 17 هفته اول 2022 در مقایسه با 17 هفته اول 2021 رشد 16 درصدی و در مقایسه با 17 هفته آخر 2021 رشد 9 درصدی را تجربه نموده است.

محرک های اصلی این رشد در مجموعه ها شامل این موارد است:

  • افتتاح مراکز جدید جمع آوری پلاسما

  • افزایش حجم جمع آوری پلاسما از مراکز موجود

  • دستیابی به کارآیی بیشتر با پیشرفت های فنی، دیجیتالی و عملیاتی

این شرکت انتظار دارد روند رشد میزان جمع آوری پلاسمای مراکزش در مابقی سال 2022 همچنان صعودی باشد.

آخرین اخبار ما