درحال بارگذاری ball

گروه توسعه اقتصادی درمان آرا

گروه ما

گروه توسعه اقتصادی درمان آرا شامل شرکت های پیشرو در صنعت دارو به اسامی:

درمان آرا، بیوودارو، دایا آرین دارو، پلاسما درمان فارمد، مدوک، همراه زندگی سلامت و آرام دارو.

مأموریت، چشم انداز و ارزش های ما

مأموریت ما

تأمین راه حل های درمانی نوین و با کیفیت، با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه

چشم انداز ما

سرمایه گذاری در تولید داخلی و پیشتازی در فناوری های دیجیتال در صنعت سلامت با تمرکز بر بومی سازی چرخه تولید داروهای مشتق از پلاسما مطابق با کیفیت استانداردهای بین المللی

ارزش های ما

چابکی

بلندپروازی

تعهد

احترام

کار گروهی

 

پیام مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه توسعه اقتصادی درمان آرا با اتکا بر مجموعه شرکت هایی با سابقه و چشم انداز درخشان در صنعت دارویی و پلاسما، همراه با استعدادها و منابع مدیرتی در استاندارد جهانی در سراسر گروه برکارآفرینی و دانش سلامت دیجیتال تمرکز دارد. بیماران در اولویت گروه درمان آرا قراردارند و با تلاش گروهی از هر لبخندی که بر صورت هموطنان مان در طی مراحل درمان می نشیند، لذت می بریم.