درحال بارگذاری ball

اینتراتکت® (50 و 100 گرم در لیتر)

ایمنی بالینی

ایمونوگلوبولین نرمال انسانی (IVIg)

ماده موثره اینتراتکت ایمونوگلوبولین انسانی جهت تزریق داخل وریدی است. اینتراتکت حاوی (50 یا 100 گرم در لیتر) ایمونوگلوبولین نرمال انسانی است که از این مقدار حداقل 96% آن ایمونوگلوبولین (IgG) می باشد.

اینتراتکت در بزرگسالان ،کودکان و نوجوانانی (0-18 سال) که فاقد آنتی بادی کافی می باشند ( به عنوان درمان جایگزین ) در موارد زیر بکار میرود:

بیمارانی که با نقص آنتی بادی (سندرم های نقص ایمنی اولیه) متولد می شوند.

بیماران دچار نقص اثبات شده آنتی بادی خاص یا با میزان IgG کمتر از (4 گرم در لیتر) که از عفونت های شدید و عود کننده و درمان غیر موثر آنتی میکروبیال بهمراه کمبود آنتی بادی ها (نقص ایمنی ثانویه) رنج می برند.

اینتراتکت همچنین در بزرگسالان، کودکان و نوجوانان ( 18- 0 سال) جهت درمان اختلالات التهابی زیر (تعدیل سیستم ایمنی) بکار می رود: 

ترومبوسیتوپنی ایمنی اولیه (ITP، بیماری ای که در آن تعداد پلاکت های خون فرد مبتلا کاهش می یابد) در زمانی که بیمار در آینده نزدیک عمل جراحی دارد یا در معرض خطر خونریزی است.

سندرم گیلن باره (بیماری تخریب کننده اعصاب محیطی که ممکن است منجر به فلج عمومی بدن شود)

بیماری کاوازاکی (یکی از بیماری های کودکان است که منجر به التهاب چندین عضو بدن و بزرگی سرخرگها در قلب می شود) همراه با استیل سالیسیلیک اسید

پلی‌نوروپاتی دمیلینیزاسیون التهابی مزمن (CIDP).این یک بیماری مزمن است که با التهاب اعصاب محیطی مشخص می گردد که این التهابات منجر به ضعف ماهیچه ای و یا بی حسی عمدتاً درپاها و اندام های فوقانی می­شوند.

مولتی فوکال موتور نوروپاتی (MMN). یک حالت نادر است که با ضعف غیرقرینه اندام ها با پیشروی کند و بدون از دست دادن حس مشخص میشود.

در اینتراتکت 50 گرم در لیتر:

بسته بندی بصورت یک ویال 1 گرمی در 20 میلی لیتر محلول

بسته بندی بصورت یک ویال 5/2 گرمی در 50 میلی لیتر محلول

بسته بندی بصورت یک ویال 5 گرمی در 100 میلی لیتر محلول

در اینتراتکت 100 گرم در لیتر:

بسته بندی بصورت یک ویال 5 گرمی در 50 میلی لیتر محلول

بسته بندی بصورت یک ویال 10 گرمی در 100 میلی لیتر محلول

اینتراتکت جهت تجویز داخل وریدی می باشد.

به منظور محافظت در مقابل نور ویال را داخل قوطی نگهداری کنید. دارو را در دمای بیش از 25 درجه سانتیگراد نگهداری نکنید و از یخ زدگی محافظت نمایید.

featured_medium