درحال بارگذاری ball

پپتامن

غذای ویژه رژیمی

پپتامن غذایی کامل بر پایه پپتید است که جهت رفع نیازهای تغذیه ای (ریز مغذی و درشت مغذی) افرادی که از سو هضم، سو جذب و یا سوتغذیه ناشی از بیماری های مزمن و حاد رنج می برند مورد استفاده قرار می گیرد.
پپتامن برای افراد بالای 10 سال توصیه می شود.

featured_medium