درحال بارگذاری ball

زوتکترا® 500 واحدی

ایمنی بالینی

محلول برای تزریق در سرنگ از پیش پر شده

ایمونوگلوبولین انسانی هپاتیت B  

ماده موثره آن ایمونوگلوبولین انسانی هپاتیت B با غلظت 500 واحد در هر میلی لیتر است.

زوتکترا حاوی(150 میلی گرم در میلی لیتر) پروتئین پلاسمای انسانی است که از این مقدار حداقل 96% آن ایمونوگلوبولین (IgG) می باشد.

زوتکترا برای پیشگیری از عفونت مجدد با هپاتیت B در بزرگسالانی بکار می رود  که بدلیل هپاتیت B نارسایی کبدی پیدا کرده و حداقل یک هفته پیش پیوند کبد دریافت کرده اند.

زوتکترا فقط جهت تزریق زیر جلدی ( زیر پوست) می باشد. تزریق به داخل رگ یا داخل وریدی ممکن است منجر به شوک آلرژیکی شود.                                                                                                                                                        

در یخچال نگهداری و با شرایط یخچالی( 8-2 درجه سانتیگراد) حمل شود.

featured_medium