درحال بارگذاری ball

سوپ مرغ

محصولات رژیمی

هر بسته سوپ مرغ اپتیفست شامل ۸ ساشه است. 

جهت آماده سازی سوپ اپتیفست محتویات یک ساشه را به همراه ۲۵۰-۲۰۰ میلی لیتر آب گرم اضافه کرده و به خوبی تکان دهید تا حل شود، همچنین می توانید یک ساشه را به آب سرد اضافه کرده و به خوبی تکان دهید، سپس آن را در ظرف در بسته به مدت ۱ دقیقه در درجه زیاد ماکروویو قرار داده و یا به آرامی بر روی گاز حرارت داده و بهم بزنید، از جوشاندن آن خودداری کنید.

featured_medium