درحال بارگذاری ball

پپتامن جونیور

غذای ویژه رژیمی

پپتامن جونیور غذایی کامل بر پایه پپتید است که جهت رفع نیازهای تغذیه ای (ریز مغذی و درشت مغذی) کودکانی که از سو هضم، سو جذب و یا سوتغذیه ناشی از بیماری های مزمن و حاد رنج می برند مورد استفاده قرار می گیرد.
پپتامن جونیور برای اطفال 1 تا 10 سال توصیه می شود.

featured_medium